BRL 1000
BRL 9335
BRL 2000 en 6000
ISO 9001:2008
VKB
VCAHome

Certicon Kwaliteitskeuringen BV
Milieuadviesbureau

Certicon is gespecialiseerd in het uitvoeren van water- en bodemonderzoeken, partijkeuringen en certificeringen conform het Besluit bodemkwaliteit, het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, begeleiding van saneringen, peilwerkzaamheden, bepaling baggervolume en landmeetkundige diensten met behulp van GPS & tachymetrie. Kijk voor meer informatie bij diensten.


Certicon

Certicon beschikt over de volgende erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit:

 • SIKB 9335-2: Grond; Grond uit projecten, op projectbasis  
 • SIKB 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
 • SIKB 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen
 • SIKB 1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen
 • SIKB 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen
 • SIKB 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
 • SIKB 2002: Het nemen van grondwatermonsters
 • SIKB 2003: Veldwerk bij milieuhygiŽnisch waterbodemonderzoek
 • SIKB 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
 • SIKB 2101: Mechanisch boren
 • SIKB 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden (onderdeel processturing)
 • SIKB 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden (onderdeel verificatie)